west 2feb-ii
Samarbeidsavtale med verdensledende riggoperatør

02.02.2016
Nabors Inc. skal bruke WeSTs Continuous Motion rigger

Stavanger-baserte West Drilling Products AS har inngått en eksklusiv samarbeidsavtale med Nabors Inc, verdens største eier av landbaserte borerigger. Nå skal det leveres robotiserte boresystemer til hele verden.

Houston-baserte Nabors er verdens største eier av landbaserte borerigger, og eier og driver nærmere 550 landrigger og offshore plattformer. 
WeST Drilling Products har patentert Continuous Motion Rig (CMR), en helautomtisert og robotisert borerigg som kan redusere borekostnadene med opptil 50 prosent. 

Samarbeidet har allerede startet, og team fra både Nabors og WeST Group jobber nå med engineering og planlegging av neste steg i prosessen.

KONTINUERLIG BORING
Tradisjonelle boreoperasjoner forgår ved at du mater ett og ett borerør om gangen. Deretter må operasjonen stoppes for å koble til de neste borerørene. Dette forårsaker en rekke start-stopp operasjoner. 

Hovedprinsippet i CMR-teknologien er at den kobler både bore- og foringsrørene kontinuerlig, uten midlertidige stopp. I tillegg opprettholdes full sirkulasjon slik at man kan bore uten kostbare og risikofylte stopp underveis. 

Boring er svært kostbart, og står for nærmere halvparten av investeringene på den norske sokkelen. Så her er det store penger og mye tid å spare, både for landbaserte og offshore boreoperasjoner. 

Odd Skjærseth

 

INTERNASJONAL STORFISK
Tidligere i høst stod verdens første helautomatiske og robotiserte boresystem, Continuous Motion Rig, testklar på Ullandhaug i Stavanger. Kun et halvår senere er teknologien nå klar for internasjonalisering. 

Administrerende direktør og grunnlegger av West Drilling Products, Odd B. Skjærseth, er godt fornøyd med å få en anerkjent partner som Nabors.

- Jeg er svært stolt over vårt partnerskap med Nabors. Det er en seriøs og betydelig aktør i et globalt riggmarked, som har over 500 rigger i porteføljen sin. Til sammenligning står det under 100 installasjoner på norsk sokkel. Vi har agnet noen få utvalgte kroker den siste tiden, og nå har vi fått en virkelig storfisk, slår Skjærseth fast. 

GLOBAL TILSTEDEVÆRELSE OG INFRASTRUKTUR
- Vi ser på samarbeidet med Nabors som et solid tegn på at vårt kontinuerlige boresystem kommer til å bli godt mottatt i olje- og gassindustrien. For første gang i historien det mulig å koble borerørene uten å stanse boreprosessen. Den nye teknologien vil føre til kostnadsreduksjoner i boreprosessen i størrelsesorden 40 - 50 prosent, akkurat hva industrien behøver nå, sier Skjærseth. 

I følge Skjærseth demonstrerer også Nabors interesse at det er en solid markedsverdi i både teknologien og riggdesignet. 

- Samarbeidet med Nabors gir oss global tilstedeværelse og infrastruktur i flere av verdens mest betydelige olje- og gassmarkeder. Noe som også gir oss muligheten til å vokse og utvide vår virksomhet internasjonalt. 

- Nabor og WeST har som felles mål å redusere borekostnader med mer enn 50 prosent på de installasjonene som fremover kommer til å utrustes med WeSTs Continuous Motion systemer. Det forteller Nabors direktør for globale boreoperasjoner og engineering, Siggi Meissner. 
 
- Den raske nedgangen i råoljeprisen krever at både boreentreprenører og produsenter arbeider for å maksimere effektivitet i boreprosessen. Nabors mål er å forandre fremtiden for den globale boreindustrien ved bruk av teknologi. Vi mener WeST Groups kontinuerlig boresystem vil styrke vår portefølje av innovative borerigger, programvare og utstyr, sier Meissner. 

HALVERER BOREKOSTNADER 
Den største fordelen med CMR-teknologien er massiv reduksjon i borekostnader. 
  • Operatører og boreselskaper vil kunne redusere 40-50% av kostnader forbundet med boring.
  • Med robotisering av boreprosessen reduseres behovet for arbeidskraft på boredekket. 
  • Risiko knyttet til helse og skader vil bli redusert
  • Bedre styring av boreprosessen kan redusere skadelige utslipp med opptil 60%.
-------------

Om WeST Group

West Drilling Products ble grunnlagt i 2006, og fokuserer på utvikling av betydelige forbedringer innen teknologi for petroleumsindustrien. Selskapets mål er å forbedre boreytelse, P&A-oppgaver og øke brønnproduksjonen. De har vunnet en rekke innovasjonspriser for CMR-teknologien. Blant annet Spotlight on New Technology som deles ut under verdens største oljemesse i Houston. Gründer Odd B. Skjærseth har også vunnet Innovasjon Norge-prisen årets Gründerbedrift i 2013. 

Om Nabors Inc

Nabors har virksomhet i mer enn 20 land, og eier og driver 476 landrigger. Nabors har også en aktiv offshoreflåte som består av 6 jackups og 36 plattformrigger i USA og flere internasjonale markeder. Nabors produserer i tillegg top drives, andre riggkomponenter og instrumenteringssystemer for boreoperasjoner.

Kontaktpersoner: 
Odd B. Skjærseth
, Founder & CEO, West Drilling Products, 
+47 906 466 36 
Denny Smith, Vice President of Corporate Development & Investor Relations, Nabors, 
+1 281-775-8038


< Back